WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

WYDARZENIA

Problem z taksówkami w Ha Noi

 Wydzial Transportu w Ha Noi zaproponował Komitetowi Ludowemu, by do 1 marca zaprzestawać wydawania licencji(nowych jak i odnowień) na taksówki. Przerwa w wydawaniu licencji jest spowodowana zaostrzeniem kontroli nad firmami przewozowymi z podowu licznych naruszeń prawa przez owe firmy. Najwięcej zarzutów jest co do samych taksówkarzy, którzy nie zatrzymuja się do kontroli, łamią nagminnie przepisy ruchu drogowego, a nawet zdarzają się sytuacje grożenia policjantom nożem. Te firmy, w których występują nieprawidłowości nie będą mogły odnowić licencji. W Ha Noi jest ponad 100 firm i ponad 10 000 taksówkarzy.

Nowsze
Nowe przypadki cholery
Tragiczny finał domowej imprezy
Wietnamskie tygrysy zagrożone wyginięciem
Rośnie przemyt narkotyków do Wietnamu
Nowy test na wirusa AH1N1
Starsze
Prawo autorskie w Chinach i Wietnamie
Nowe stawki akcyzowe na alkohole
Nadal wysoki deficyt w handlu
Vietsovpetrol buduje dwie nowe platformy
Pomoc UNESCO w obchodach 1000-lecia Thang Long
KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 15:38
Wietnam 15:38