WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

WYDARZENIA

Pomoc UNESCO w obchodach 1000-lecia Thang Long

 UNESCO podjeło uchwałę o pomocy oraz udziale w dużych uroczystościach z okazji 1000-lecia Ha Noi w 2010 r,, podali do wiadomości przedstawiciele Komitetu Ludowego w Ha Noi. Ministerwsto Spraw Zagranicznych także zwróciło się do Komitetu Ludowego w Ha Noi o współpracę z UNESCO z okazji obchodów rocznicy 1000-lecia Thang Long. Oprócz uchwały w sprawie pomocy Wietnamowi przy obchodach 1000-lecia stolicy, UNESCO wybrało Wietnam jako członka Rady Wykonawczej na lata 2009-2013.

Nowsze
Nowy test na wirusa AH1N1
Problem z taksówkami w Ha Noi
Nowe stawki akcyzowe na alkohole
Nadal wysoki deficyt w handlu
Vietsovpetrol buduje dwie nowe platformy
Starsze
Prawo autorskie w Chinach i Wietnamie
Koncert Dang Thai Son w Sajgonie
Która sieć pierwsza wprowadzi Iphone na rynek?
Wyschnięte koryto Rzeki Czerwonej w Ha Noi (zdjęcia)
Budowa największego pomnika Buddy na świecie
KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 09:59
Wietnam 14:59