WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

BADANIA I ANALIZY RYNKOWE


Polviet.com organizuje kontakty ANALIZY I PENETRACJE RYNKU pod kontem Twoich potrzeb. Wykonujemy następujące usługi w tym zakresie:

- TWORZENIE BAZ DANYCH POD KĄTEM: productentów, importerów, dystrybutorów;
- WERYFIKACJA BAZ DANCYH I WERYFIKACJA WSPÓŁPRACOWNIKOW – sprawdzanie wiarygodności i realnych możliwości    potencjalncyh partnerów i kontrachentów;
- SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI WYBRANYCH PRODUKTÓW NA RYNKU
- SPRAWDZANIE I WERYFIKACJA CEN PRODUKTÓW
- ANALIZA I TWORZENIE BAZ KONKURENCJI
- KONSULTING PRAWNY (import, export, regulacje administracyjne, licencje, certyfikaty)
- KONSULTING LOGISTYCZNO – CELNY

KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 00:50
Wietnam 00:50