WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

Kontrola Załadunku i Kontrola Kontenerów

KONTROLA ZAŁADUNKU TOWARU I KONTENERÓW

Prowadzimy kontrolę załadunku towarów u producenta w zakresie:

-sprawdzanie jakości pakowanego towaru,

-sprawdzanie zgodności towaru ze specyfikacją,

- sprawdzanie jakości opakowań,

- sprawdzanie warunków pakowania,

- sprawdzanie specjalistyczne/inne na życzenie klienta


Cena standardowa: 175USD (+VAT) /dzień (8.00-17.00) + kosztyProwadzimy kontrolę załadunku kontenerów z zakresie:

- kontrola ilości pakowanego towaru,

- kontrola wyrywkowa towaru pod względem ilości oraz jakości,

- kontrola kontenerów przed załadunkiem pod względem czystości, szczelności oraz specjalistyczna/inna na życzenie klienta,

- kontrola jakości załadunku / ułożenia towarów w kontenerze,

- kontrola plombowania kontenera,

- kontrola specjalistyczna na życzenie klienta.

Cena standardowa: 90USD (+VAT) /kontener + koszty (min. 2 kontenery)


Po każdej kontroli przygotowujemy raport pisemny oraz fotograficzny w zakresie ustalonym ze zleceniodawcą. Wykonujemy kontrole nocne, nietypowe, w trybie pilnym oraz inne.

KONTROLA W WIETNAMIE TO OGRANICZENIE RYZYKA OTRZYMANIA TOWARU NIEZGODNEGO ZE SPECYFIKACJĄ / LEPSZA PRACA LOKALNEGO KONTRAHENTA PRZY PRODUKCJI I PAKOWANIU BEZ KONIECZNOSCI DELEGOWANIA PRACOWNIKA Z POLSKI.


opracowano.polviet.com
KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 23:13
Wietnam 23:13