WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

B2B - NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

Firma nasza oferuje usługi w zakresie analiz i penetracji rynku wietnamskiego w każdej branży w wielowymiarowym zakresie:
- penetracji rynku i dostępności produktów (sprawdzanie zasięgu, cenników oraz productentów i importerów obecnych na rynku wietnamskim, itd);
- penetracja rynku i możliwości sprzedażowych (sprawdzanie cen, dostępności na rynku wybranych produktów, oceny ich przydatności, itd);
- kojarzenia partnerów biznesowych (spotkania z producentami, dystrybutorami, sprzedawcami, stowarzyszeniami branżowymi);
- organizacji bezpośrednich spotkań biznesowych w Wietnamie;
- obsługi sprzedaży w Wietnamie (informacje dotyczące praktyki działań na rynku, specyfika spedycyjno – celna, specyfika sprzedaży i dystybucji, działań marketingowych, działań PR, itd);
- analiz prawnych (możliwości produkcji, sprzedaży, sprawdzanie norm i przepisów celnych, itd);
- oceny wiarygodności partnerów handlowych i weryfikacja posiadanych wiadomości na temat partnerów biznesowych i firm;
- szkolenia z zakresu specyfiki rynku wietnamskiego oraz kulturowych uwarunkowań prowadzenia biznesu w Wietnamie
KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 05:56
Wietnam 05:56