WYDARZENIA
view archive
Kontakt Online
  • Mobile phone: +84 90 3344921
  • Mobile phone: +84 91 7299921
  • koszt połączenia międzynarodowego
  • Skype phone: +48 22 2195799
  • Skype phone: +48 22 3896921
  • koszt połączenie lokalnegoEmail: biuro@polviet.com

WYDARZENIA

Dep Fashion Show 2011
Nowsze
Sajgońskie ulice
Buddyjscy studenci
Zdjęcia z powodzi w środkowym Wietnamie i Delcie Mekongu w zeszłym roku
Ha Noi z lotu ptaka
Ruch uliczny w Ha Noi
Starsze
Wybory krowiej miss
Korki w Ha Noi
Powódź w środkowym Wietnamie
Ćwiczenia przeciw Tsunami w Da Nang
Kamienne rzeźby z Ninh Binh
KURS WYMIANY
AKTUALNY CZAS
Polska 23:44
Wietnam 04:44